แชมป์ ชัยชนะของมืออาชีพ

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้ารุ่นใหม่ๆ ควบคู่กับการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่ายและมีบริการหลังการขายที่ดี

โดยเสริมความพร้อมของทีมช่างบริการและสำรองอะไหล่ ให้เพียงพอต่อการเติบโตของยอดขาย บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

โดยยึดมั่นความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน.

คนสำคัญ เชื่อมั่นในแชมป์

พระพยอม

โครงการกลุ่มแปลงใหญ่มันสัมปะหลัง

พี่แอ๊ด คาราบาว

โครงการแปลงใหญ่ข้าว

อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองไม้กอง

1

2

3

ประวัติบริษัท

พ.ศ. 2562

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทฯ  ได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับรองระบบ ISO 9001:2015 บริหารงานคุณภาพมาตรฐานจาก บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย)

ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน
ISO 9001 : 2015

พ.ศ. 2562

LOGO ISO.png

พ.ศ. 2561

จากความสำเร็จการจำหน่ายสินค้าเครื่องจักรกลมากกว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้เปิดตัวเครื่องจักรกลใหม่ภายใต้แบรนด์ “แชมป์” คือ “รถโฟล์คลิฟท์”

ที่จะมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้ประกอบการได้เลือกใช้งาน

โดยชูจุดเด่นเรื่องการทำงาน ออฟชั่นจัดเต็มไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

เน้นดูแลหลังการขาย ตรวจเช็คฟรี 3 ปี งานดีไม่มีสะดุด

พ.ศ. 2561

นำเข้า "รถโฟล์คลิฟท์แชมป์"
พ.ศ. 2559

จากความสำเร็จการจำหน่ายสินค้าเครื่องจักรกลมากกว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้ขยายโรงงาน และ โชว์รูมรถแชมป์

เพื่อรองรับการผลิตสินค้าและจำหน่ายสินค้า

ขยายโรงงาน และโชว์รูมรถแชมป์

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2557

จากการประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจ รถแทรกเตอร์แชมป์

รถสามล้อแชมป์ จึงได้เริ่มนำเข้า "รถตักแชมป์" 

ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลที่ใช้ขนถ่ายสินค้าเกษตร หรือวัสดุก่อสร้าง

โดยตัวรถได้ออกแบบมาเป็นพิเศษให้รองรับงานหนักได้อย่างดีเยี่ยม

พ.ศ. 2557

นำเข้า "รถตักแชมป์"
พ.ศ. 2553

ได้นำเข้า "รถสามล้อแชมป์" ซึ่งเป็นพาหนะแบบใหม่ ที่ตอบสนองต่อความต้องการในการขนย้าย และค้าขาย ใช้ได้กับทั้งงานเกษตรกรรม และงานเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ 

พ.ศ. 2553

นำเข้า "รถสามล้อแชมป์"
พ.ศ. 2544

มีการขยายการจำหน่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยได้จัดตั้ง

บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

และพัฒนาคุณภาพสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง

จนเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร

พ.ศ. 2544

ก่อตั้ง บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
พ.ศ. 2530

เริ่มทำธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร

"รถแทรกเตอร์" ภายใต้แบรนด์ “แชมป์” ซึ่งผลิตจากโรงงานอันทันสมัย

และก้าวหน้าที่สุดของประเทศจีน ภายใต้ลิขสิทธิ์เทคโนโลยีจากยุโรป

จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลก เช่น อเมริกา ยุโรป ละตินอเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย โดยรถแทรกเตอร์แชมป์ทุกรุ่นมีประสิทธิภาพการทำงานสูงเพื่องานเกษตรกรรมโดยเฉพาะ

พ.ศ. 2530

เริ่มนำเข้า "รถแทรกเตอร์แชมป์"
พ.ศ. 2498

เริ่มประกอบธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในนาม ร้านไทยสมบูรณ์ โดยนายวิสุทธิ อัศวรัตน์  ได้สืบทอดธุรกิจต่อจากบิดา มารดา

พ.ศ. 2498

เริ่มประกอบธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร