แชมป์ ชัยชนะของมืออาชีพ

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้ารุ่นใหม่ๆ ควบคู่กับการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่ายและมีบริการหลังการขายที่ดี

โดยเสริมความพร้อมของทีมช่างบริการและสำรองอะไหล่ ให้เพียงพอต่อการเติบโตของยอดขาย บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

โดยยึดมั่นความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน.

คนสำคัญ เชื่อมั่นในแชมป์

พระพยอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์

พี่แอ๊ด คาราบาว

ศูนย์วิจัยเกษตรลำปาง

อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

กองทุนหมู่บ้านหนองไข่เน่า ใช้ขนส่งน้ำ

1

2

ประวัติบริษัท

พ.ศ. 2562
ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน
ISO 9001 : 2015

พ.ศ. 2561

นำเข้า "รถโฟล์คลิฟท์แชมป์"
พ.ศ. 2559
ขยายโรงงาน และโชว์รูมรถแชมป์
พ.ศ. 2557
นำเข้า "รถตักแชมป์"
พ.ศ. 2553
นำเข้า "รถสามล้อแชมป์"
พ.ศ. 2544
ก่อตั้ง บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
พ.ศ. 2530
เริ่มนำเข้า "รถแทรกเตอร์แชมป์"
พ.ศ. 2498
เริ่มประกอบธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร

แผนผังเว็บไซต์

บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
117/5 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์
อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000 แผนที่
โทร. 056-221-555
E-mail champthai.sales@gmail.com
  • โปไฟล์ Facebook
  • ช่อง YouTube
©สงวนลิขสิทธิ์ ภายใต้การดูแลของ บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด