ประวัติ และความเป็นมา ของบริษัท

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

นำเข้า "รถโฟล์คลิฟท์แชมป์"
พ.ศ. 2559
ขยายโรงงาน และโชว์รูมรถแชมป์
พ.ศ. 2557
นำเข้า "รถตักแชมป์"
พ.ศ. 2553
นำเข้า "รถสามล้อแชมป์"
พ.ศ. 2544
ก่อตั้ง บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
พ.ศ. 2530
เริ่มนำเข้า "รถแทรกเตอร์แชมป์"
พ.ศ. 2498
เริ่มประกอบธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้ารุ่นใหม่ๆ ควบคู่กับการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่ายและมีบริการหลังการขายที่ดี

โดยเสริมความพร้อมของทีมช่างบริการและสำรองอะไหล่ ให้เพียงพอต่อการเติบโตของยอดขาย บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

โดยยึดมั่นความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน.

ลูกค้าคนสำคัญ

พระพยอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์

พี่แอ๊ด คาราบาว

ศูนย์วิจัยเกษตรลำปาง

อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

กองทุนหมู่บ้านหนองไข่เน่า ใช้ขนส่งน้ำ

1

2

แผนผังเว็บไซต์

©สงวนลิขสิทธิ์ ภายใต้การดูแลของ    บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด