arrow&v
arrow&v
รถแชมป์ ออกพบพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ รถแชมป์

รายการกล่องของขวัญ

17-18 มิถุนายน 62

เมื่อวันที่ 17-18 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา หากใครได้ติดตามช่อง Workpoint 23 รายการ กล่องของขวัญ จะทราบได้ว่า บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้สนับสนุน รถสามล้อแชมป์ รุ่น Smart 110 ซีซี เป็นของขวัญให้กับผู้แข่งขัน...

รถแชมป์ ออกพบพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ รถแชมป์

วันงานฟิวเดย์

4 เมษายน 62

รถแทรกเตอร์แชมป์ได้ไปจัดกิจกรรมใน งานฟิวเดย์ อ.ชาติกระการ จ.พิษณุโลก บรรยายกาศภายในงานพี่น้องชาวเกษตรกร ในพื้นที่ ที่มาร่วมงานให้ความสนใจกับบูธรถแทรกเตอร์แชมป์ที่ได้นำรถแทรกเตอร์แชมป์มาจัดแสดงให้ชมกันภายในงาน...

รถแชมป์ ออกพบพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ รถแชมป์

งานศึกควายเหล็ก

16 มีนาคม 62

การแข่งขัน ศึกควายเหล็ก รถแชมป์ได้มีโอกาศร่วมกิจกรรมเป็นผู้สนับสนุนหลังในการแข่งขันครั้งนี้ ภาพบรรยายภายในงานเต็ม ไปด้วยความสนุกสนามและรอยยิ้ม...

รถแชมป์ ออกพบพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ รถแชมป์

วันรณรงค์การเพิ่มศักยภาพผลิตอ้อยโรงงาน

7 กุมภาพันธ์ 2562

รถแทรกเตอร์แชมป์ได้มีโอกาสไปรวมงาน วันรณรงค์การเพิ่มศักยภาพผลิกอ้อยโรงงาน ที่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ บรรยากาศภาพในงานมีความอบอุ่นจากพี่น้องชาวเกษตรกร ที่มาร่วมภายในงาน...

รถแชมป์ ออกพบพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ รถแชมป์

งานกิจกรรมการอบรมการปลูกข้าวโฟด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

6 กุมภาพันธ์ 2562

รถแทรกเตอร์แชมป์ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในงาน กิจกรรมการอบรมการปลูกข้าวโฟด ณ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก บรรยายกาศภายในงานได้รับการตอบรับจากพี่น้องชาวเกษตรกรในพื้นที่จำนวนมาก...