ข้อมูลจำเพาะ

Group 1036.png
arrow&v
arrow&v

ประเภท

ระบบควบคุม

น้ำหนักยกสูงสุด (กิโลกรัม)

งายกได้สูงสุด (มิลลิเมตร)

น้ำหนักยกเมื่องาขึ้นสูงสุด (กิโลกรัม)

ความสูงหัวเสาเมื่อวางงาเสมอพื้น (มิลลิเมตร)

ความยาวงา (มิลลิเมตร)

ระยะห่างระหว่างงา (มิลลิเมตร)

รัศมีวงเลี้ยว (มิลลิเมตร)

ประเภท / กำลังมอเตอร์ขับเคลื่อน (กิโลวัตต์)

ความเร็วเคลื่อนที่ (ยกน้ำหนัก/ว่าง) (กิโลเมตร/ชั่วโมง)

ประเภท / กำลังมอเตอร์ยกงา (กิโลวัตต์)

ความเร็วยกงา (ยกน้ำหนัก/ว่าง) (มิลลิเมตร/วินาที)

ความสามารถไต่ทางชัน (ยกน้ำหนัก/ว่าง) (%)

แบตเตอรี่ โวลต์ / ความจุ (แอมป์-ชั่วโมง)

น้ำหนักพร้อมแบตเตอรี่ (กิโลกรัม)

TBM15-40

แบบยืน

ยี่ห้อ Curtis อเมริกา

1,500

4,000

1,000

2,570

1,150

680

1,655

AC / 1.5

5/6

DC / 2

78/121

8/10

24V/210Ah

1,150

แบบยืน

ยี่ห้อ Curtis อเมริกา

1,500

4,000

1,000

2,570

1,150

680

1,655

AC / 1.5

5/6

DC / 2

78/121

8/10

24V/210Ah

1,150

แบบยืน

ยี่ห้อ Curtis อเมริกา

1,500

4,000

1,000

2,570

1,150

680

1,655

AC / 1.5

5/6

DC / 2

78/121

8/10

24V/210Ah

1,150