สินค้าของเรา

รถแชมป์ เป็นรถเพื่อการอาชีพเป็นตัวช่วยที่ทำให้ธุรกิจ หรืออาชีพการงานของท่าน
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและด้วยราคาที่คุ้มค่า
รวมถึงการบริการที่ดีเยี่ยม
รถแชมป์ จึงช่วยประหยัดต้นทุน เพิ่มกำไรที่มืออาชีพตัวจริงมองหา

รถแทรกเตอร์แชมป์

รถแทรกเตอร์        

            

รถแทรค

 

รถตักล้อยางแชมป์

รถตัก

รถโฟล์คลิฟท์แชมป์

รถโฟล์คลิฟท์

รถสามล้อ

คุณสุรเทพ  จ.กาฬสินธ์ ทำไร่
คุณดิเรก จ.พิจิตร ตักข้าวเปลือก
ศูนย์มูลนิธิกระจกเงา  จ.กรุงเทพ
โรงพยาบาลเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ใช้งานทั่วไป

ลูกค้าของเรา