การรับประกัน

 

รถแทรกเตอร์แชมป์

รับประกัน 2 ปี โดยไม่จำกัดชั่วโมงการทำงาน
พร้อมตรวจเช็คฟรี 3 ปี จากทีมช่างผู้เชี่ยวชาญของบริษัท
เพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้งาน
**เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

 

 

รับประกันรถตักล้อยางแชมป์ 1 ปี หรือ 2,000 ชั่วโมงการทำงาน
รถตักล้อยางแชมป์

รับประกัน 2 ปี หรือ 2,000 ชั่วโมง
แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน พร้อมตรวจเช็คฟรี 3 ปี 
จากทีมช่างผู้เชี่ยวชาญของบริษัท เพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้งาน
**เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

 

รับประกันรถโฟล์คลิฟท์แชมป์ 2 ปี หรือ 2,000 ชั่วโมงทำงาน
รถโฟล์คลิฟท์แชมป์

รับประกัน 3 ปี หรือ 2,000 ชั่วโมง
(อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) พร้อมตรวจเช็คฟรี 3 ปี 
จากทีมช่างผู้เชี่ยวชาญของบริษัท เพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้งาน
**เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

 

รับประกันรถสามล้อแชมป์
รถสามล้อน้ำมัน
รับประกัน 1 ปี หรือ 10,000 กิโลเมตร

 

รถสามล้อไฟฟ้า
รับประกันแบตเตอรี่ และมอเตอร์ 1 ปี 

**เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

 

 


อะไหล่ และบริการรถแชมป์

 

 

รถแชมป์มีอะไหล่ครบ หาซื้อง่าย
อะไหล่แท้รถแชมป์

มีอะไหล่ครบ หาซื้อง่าย สั่งซื้ออะไหล่แท้ ได้ที่

รถแทรกเตอร์แชมป์ Line : @champ

รถตักล้อยางแชมป์ Line : @champ-wl

รถโฟล์คลิฟท์แชมป์ Line : @champ-f

รถสามล้อแชมป์ Line : @champ3w

โทร. 056-221-555 (จ.-ส. 8.00-17.00น.)

รถแชมป์มีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญมากประสบณ์การกว่า 30 ปี
ฝ่ายบริการรถแชมป์

ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์กว่า 30 ปี ติดต่อฝ่ายบริการรถแชมป์

รถแทรกเตอร์แชมป์ Line : @champ

รถตักล้อยางแชมป์ Line : @champ-wl

รถโฟล์คลิฟท์แชมป์ Line : @champ-f

รถสามล้อแชมป์ Line : @champ3w

โทร. 056-221-555 (จ.-ส. 8.00-17.00น.)