แชมป์ ชัยชนะของมืออาชีพ

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้ารุ่นใหม่ๆ ควบคู่กับการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่ายและมีบริการหลังการขายที่ดี
โดยเสริมความพร้อมของทีมช่างบริการและสำรองอะไหล่ ให้เพียงพอต่อการเติบโตของยอดขาย บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
โดยยึดมั่นความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน 

 

 

พ.ศ. 2567
รถแชมป์ต้องการดูแลให้บริการลูกค้าให้ทั่วถึง รถแชมป์ ได้เปิดสาขาใหม่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ. มิตรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โชว์รูมรถแชมป์สาขาปากช่อง พร้อมศูนย์บริการ ให้บริการครบวงจรแล้ววันนี้ แผนที่ตั้งโชว์รูมรถแชมป์ปากช่องพ.ศ. 2566
รถแชมป์ ได้เปิดสาขาใหม่ที่ภาคกลาง แขวงบางไผ่ เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร  โชว์รูมรถแชมป์สาขาบางแคให้บริการ ครบวงจรแล้ววันนี้ แผนที่ตั้งโชว์รูมรถแชมป์บางแค
พ.ศ. 2564
ตามวิสัยทัศน์และแนวทางบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนา ดูแลให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง รถแชมป์ ได้เปิดสาขาใหม่ที่ภาคอีสาน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โชว์รูมรถแชมป์สาขาชุมแพให้บริการ ครบวงจรแล้ววันนี้ แผนที่ตั้งโชว์รูมรถแชมป์ชุมแพพ.ศ. 2562
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง 
จึงได้รับรองระบบ ISO 9001:2015 บริหารงาน คุณภาพมาตรฐานจาก บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย)พ.ศ. 2561
บริษัทฯ ได้เปิดตัวเครื่องจักรกลใหม่ภายใต้แบรนด์ “แชมป์” คือ รถโฟล์คลิฟท์ โดยชูจุดเด่นเรื่องการทำงาน ออฟชั่นจัดเต็มไม่ต้องจ่ายเพิ่ม เน้นดูแลหลังการขาย ตรวจเช็คฟรี 3 ปี งานดีไม่มีสะดุด

พ.ศ. 2559
จากความสำเร็จการจำหน่ายสินค้าเครื่องจักรกลมากกว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้ขยายโรงงาน และ โชว์รูมรถแชมป์ เพื่อรองรับการประกอบสินค้า และจำหน่ายสินค้า 
แผนที่ตั้งโชว์รูมรถแชมป์บึงน้ำใส

พ.ศ. 2557
ความสำเร็จในด้านธุรกิจ รถแทรกเตอร์แชมป์ รถสามล้อแชมป์ จึงได้เริ่มนำเข้า "รถตักล้อยางแชมป์" ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลที่ใช้ขนถ่ายสินค้าเกษตร หรือวัสดุก่อสร้างโดยตัวรถได้ออกแบบ เป็นพิเศษให้รองรับงานหนักได้อย่างดีเยี่ยม

พ.ศ. 2553
นำเข้า "รถสามล้อแชมป์" เป็นพาหนะแบบใหม่ ที่ตอบสนองต่อความต้องการในการขนย้าย และค้าขาย ใช้ได้กับทั้งงานเกษตรกรรม และงานเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ

พ.ศ. 2544
ขยายการจำหน่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยได้จัดตั้ง บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง
และพัฒนาคุณภาพสินค้า อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจจำหน่าย
เครื่องจักรกลการเกษตร
พ.ศ. 2530
เริ่มทำธุรกิจเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร รถแทรกเตอร์ ภายใต้แบรนด์ “แชมป์” ซึ่งผลิตจากโรงงานอันทันสมัย และก้าวหน้าที่สุดในประเทศจีน ภายใต้ลิขสิทธิ์เทคโนโลยีจากยุโรป จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลก เช่น อเมริกา ยุโรป ละตินอเมริกาแอฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย โดยรถแทรกเตอร์แชมป์ทุกรุ่นมีประสิทธิภาพการทำงานสูง เพื่องานเกษตรกรรมโดยเฉพาะ

พ.ศ. 2498
เริ่มประกอบธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในนาม ร้านไทยสมบูรณ์
โดยนายวิสุทธิ อัศวรัตน์ ได้สืบทอดธุรกิจต่อจากบิดา มารดา