งานราษฎรอาวุโส 86 ปี ฯพณฯ ไพฑูรย์ แก้วทอง

งาน ราษฎรอาวุโส 86 ปี
ฯพณฯ ไพฑูรย์ แก้วทอง
ณ ท่าข้าววังทรายพูน จ.พิจิตร

 

รถแชมป์ ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเกิด ท่านไพฑูรย์ แก้วทอง ราษฎรอาวุโสว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ของ จ.พิจิตร 

รถแชมป์ได้รับความสนใจจากแขกที่มาร่วมในงานเป็นอย่างดี