งานวไร่อ้อยภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

งานสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดชัยภูมิ อ.ภูเขียว

 

เก็บตกภาพบรรยากาศ งานสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดชัยภูมิ อ.ภูเขียว
ขอบพระคุณการตอบรับจากพี่น้องชาวเกษตรกรภูเขียวทุกท่านนะครับ