งานสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย

งานสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย 

 

เก็บตกภาพบรรยากาศ งานสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย 
ขอบพระคุณการตอบรับจากพี่น้องชาวเกษตรกรโกสุมพิสัย ทุกท่านนะครับ