เก็บตกภาพบรรยากาศ งานสมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง จ.ขอนแก่น

งานสมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง  จ.ขอนแก่น

 

 เก็บตกภาพบรรยากาศ งานสมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง จ.ขอนแก่น
ขอบพระคุณการตอบรับจากพี่น้องชาวเกษตรกรน้ำพองทุกท่านนะครับ