งานสมาคมชาวไร่อ้อยลูกเจ้าพ่อพญาแล

งานสมาคมชาวไร่อ้อยลูกเจ้าพ่อพญาแล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

 

เก็บตกภาพบรรยากาศ  งานสมาคมชาวไร่อ้อยลูกเจ้าพ่อพญาแล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ขอบพระคุณการตอบรับจากพี่น้องชาวเกษตรกรชัยภูมิทุกท่านนะครับ