งานสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานกลางหนองเรือ ขอนแก่น

งานสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานกลาง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

 

เก็บตกภาพบรรยากาศ งานสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานกลาง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ขอบพระคุณการตอบรับจากพี่น้องชาวเกษตรกรหนองเรือทุกท่านนะครับ

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …