งานสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้แก้งสนาม

งานสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

 

เก็บตกภาพบรรยากาศ  งานสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อ.แก้งสนาม จ.นครราชสีมา 
ขอบพระคุณการตอบรับจากพี่น้องชาวเกษตรกรนครราชสีมาทุกท่านนะครับ