งานสมาคมชาวไร่อ้อยเอราวัณ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

งานสมาคมชาวไร่อ้อยเอราวัณ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู  

 

เก็บตกภาพบรรยากาศ  งานสมาคมชาวไร่อ้อยเอราวัณ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
ขอบพระคุณการตอบรับจากพี่น้องชาวเกษตรกรหนองบัวลำภูทุกท่านนะครับ