งานสมาคมชาวไร่อ้อยเอราวัณ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

งานสมาคมชาวไร่อ้อยเอราวัณ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 

 

เก็บตกภาพบรรยากาศ งานสมาคมชาวไร่อ้อยเอราวัณ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ขอบพระคุณการตอบรับจากพี่น้องชาวเกษตรกรเอราวัณทุกท่านนะครับ