บรรยากาศงานพ่อขุนเม็งรายและงานกาชาดเชียงราย

งานพ่อขุนเม็งราย และงานกาชาด จ.เชียงราย

 

เก็บตกภาพบรรยากาศรถแชมป์ งานพ่อขุนเม็งราย และงานกาชาด 

รถแชมป์ได้รับความสนใจจากแขกที่มาร่วมในงานเป็นอย่างดี ขอบพระคุณมากครับ