ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ ฤาษีนารายณ์ หนองบัว

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ ฤาษีนารายณ์ หนองบัว จ.นครสวรรค์

 

เก็บตกภาพบรรยากาศ งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ ฤาษีนารายณ์ หนองบัว จ.นครสวรรค์ 
ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม