รถตักมือสอง

LG816

ราคา 280,000 บาท

รหัสรถ W5395
เครื่องยนต์ 4 สูบ
น้ำหนักตัก (กก.) 800
ระบบเกียร์ พาวเวอร์ชิฟท์
จำนวนเกียร์ 2 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง
ความจุบุ้งกี๋ (คิว) 0.5
ปากบุ้งกี๋กว้าง (มม.)
1,800
ความสูงจากพื้นถึงสลักบุ้งกี๋ 3,600
ขนาดล้อยางหน้า (นิ้ว)  20.5-16"
น้ำหนักตัวรถ (กก.) 3,050
 หมายเหตุ  
   

YN917

ราคา 298,000 บาท

รหัสรถ W7020
เครื่องยนต์ 4 สูบ
น้ำหนักตัก (กก.) 1,000
ระบบเกียร์ พาวเวอร์ชิฟท์
จำนวนเกียร์ 2 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง
ความจุบุ้งกี๋ (คิว) 0.5  พร้อมฟัน และ เหล็กปากบุ้งกี๋
ปากบุ้งกี๋กว้าง (มม.)
1,600
ความสูงจากพื้นถึงสลักบุ้งกี๋ 3,200
ขนาดล้อยางหน้า (นิ้ว)  20.5/70-16"
น้ำหนักตัวรถ (กก.) 4,000
 หมายเหตุ  
   

YN917L  (รถสาธิต)

ราคา 359,000 บาท

รหัสรถ W7013
เครื่องยนต์ 4 สูบ
น้ำหนักตัก (กก.) 1,000
ระบบเกียร์ พาวเวอร์ชิฟท์
จำนวนเกียร์ 2 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง
ความจุบุ้งกี๋ (คิว) 0.5  พร้อมเหล็กปากบุ้งกี๋
ปากบุ้งกี๋กว้าง (มม.)
1,600
ความสูงจากพื้นถึงสลักบุ้งกี๋ 3,200
ขนาดล้อยางหน้า (นิ้ว)  20.5/70-16"
น้ำหนักตัวรถ (กก.) 4,100
 หมายเหตุ  
   

YN917L

ราคา 359,000 บาท

รหัสรถ W7012
เครื่องยนต์ 4 สูบ
น้ำหนักตัก (กก.) 1,000
ระบบเกียร์ พาวเวอร์ชิฟท์
จำนวนเกียร์ 2 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง
ความจุบุ้งกี๋ (คิว) 0.7
ปากบุ้งกี๋กว้าง (มม.)
1,640
ความสูงจากพื้นถึงสลักบุ้งกี๋ 3,600
ขนาดล้อยางหน้า (นิ้ว)  20.5/70-16"
ชั่วโมงการทำงาน 719 ชั่วโมง
น้ำหนักตัวรถ (กก.)  4,100
 หมายเหตุ  
          

 

YN926L

ราคา 550,000 บาท

รหัสรถ W6108
เครื่องยนต์ 4 สูบ
น้ำหนักตัก (กก.) 1,500
ระบบเกียร์ พาวเวอร์ชิฟท์
จำนวนเกียร์ 2 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง
ความจุบุ้งกี๋ (คิว) 1.1
ปากบุ้งกี๋กว้าง (มม.)
2,000
ความสูงจากพื้นถึงสลักบุ้งกี๋ 3,400
ขนาดล้อยางหน้า (นิ้ว)  16/70-20"
น้ำหนักตัวรถ (กก.)  6,500
 หมายเหตุ  
          

LG839XL

ราคา 580,000 บาท

รหัสรถ W9595
เครื่องยนต์ 4 สูบ
น้ำหนักตัก (กก.) 2,000
ระบบเกียร์ พาวเวอร์ชิฟท์
จำนวนเกียร์ 2 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง
ความจุบุ้งกี๋ (คิว) 2.3 พร้อมเหล็กปากบุ้งกี๋
ปากบุ้งกี๋กว้าง (มม.)
2,330
ความสูงจากพื้นถึงสลักบุ้งกี๋ 5,000
ขนาดล้อยางหน้า (นิ้ว)  16/70-24"
น้ำหนักตัวรถ (กก.)  6,270
 หมายเหตุ  
          

YN928L

ราคา 690,000 บาท

รหัสรถ W6038
เครื่องยนต์ 4 สูบ
น้ำหนักตัก (กก.) 2,000
ระบบเกียร์ พาวเวอร์ชิฟท์
จำนวนเกียร์ 4 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง
ความจุบุ้งกี๋ (คิว) 2.3
ปากบุ้งกี๋กว้าง (มม.)
2,350
ความสูงจากพื้นถึงสลักบุ้งกี๋ 4,980
ขนาดล้อยางหน้า (นิ้ว)  16/70-24
น้ำหนักตัวรถ (กก)   8,500
 หมายเหตุ