รถตักมือสอง

YN917

ราคา 298,000 บาท

รหัสรถ W7020
เครื่องยนต์ 4 สูบ
ระบบเกียร์ พาวเวอร์ชิฟท์
จำนวนเกียร์ 2 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง
ความจุบุ้งกี๋ (คิว) 0.5  คิว
ความสูงจากพื้นถึงสลักบุ้งกี้ (มม.) 3,200
ปากบุ๋งกี๋กว้าง (มม.) 1,600
น้ำหนักตัก (กก.) 800
ขนาดล้อยาง (นิ้ว) 20.5 / 70 - 16
หมายเหตุ  

LG816 

ราคา 329,000 บาท

รหัสรถ W395
เครื่องยนต์ 4 สูบ
ระบบเกียร์ พาวเวอร์ชิฟท์
จำนวนเกียร์ 2 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง
ความจุบุ้งกี๋ (คิว) 0.5  คิว
ความสูงจากพื้นถึงสลักบุ้งกี้ (มม.) 3,600
ปากบุ๋งกี๋กว้าง (มม.) 1,800
น้ำหนักตัก (กก.) 800
ขนาดล้อยาง (นิ้ว) 20.5 - 16
หมายเหตุ  

YN917L

ราคา 359,000 บาท

รหัสรถ W7012
เครื่องยนต์ 4 สูบ
ระบบเกียร์ พาวเวอร์ชิฟท์
จำนวนเกียร์ 2 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง
ความจุบุ้งกี๋ (คิว) 0.7  คิว
ความสูงจากพื้นถึงสลักบุ้งกี้ (มม.) 3,600
ปากบุ๋งกี๋กว้าง (มม.) 1,640
น้ำหนักตัก (กก.) 1,000
ขนาดล้อยาง (นิ้ว) 20.5 / 70 - 16
หมายเหตุ  

YN917  (รถสาธิต)

ราคา 359,000 บาท

รหัสรถ W7013
เครื่องยนต์ 4 สูบ
ระบบเกียร์ พาวเวอร์ชิฟท์
จำนวนเกียร์ 2 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง
ความจุบุ้งกี๋ (คิว) 0.5  คิว
ความสูงจากพื้นถึงสลักบุ้งกี้ (มม.) 3,200
ปากบุ๋งกี๋กว้าง (มม.) 1,600
น้ำหนักตัก (กก.) 800
ขนาดล้อยาง (นิ้ว) 20.5 / 70 - 16
หมายเหตุ  

YN926L

ราคา 650,000 บาท

รหัสรถ W6108
เครื่องยนต์ 4 สูบ
ระบบเกียร์ พาวเวอร์ชิฟท์
จำนวนเกียร์ 2 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง
ความจุบุ้งกี๋ (คิว) 1.1  คิว
ความสูงจากพื้นถึงสลักบุ้งกี้ (มม.) 3,400
ปากบุ๋งกี๋กว้าง (มม.) 2,000
น้ำหนักตัก (กก.) 2,000
ขนาดล้อยาง (นิ้ว) 16 / 70 -20
หมายเหตุ