งานสมาคมชาวไร่อ้อยสี่แคว จ.นครสวรรค์

งานสมาคมชาวไร่อ้อยสี่แคว จ.นครสวรรค์  

 

เก็บตกภาพบรรยากาศ  งานสมาคมชาวไร่อ้อยสี่แคว จ.นครสวรรค์  
ขอบพระคุณการตอบรับจากพี่น้องชาวเกษตรกรปากน้ำโพทุกท่านนะครับ